ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 ธ.ค. 63 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ด้วยโรงเรียน จะจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินการของโรงเรียน  ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563  เวลา  9.00 - 12.00 
กรุณาสวมหน้ากาอนามัยและเว้นระยะห่างตามาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า2019
อาคารมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ (อาคารโดม) โรงเรียนวัดลาดกระบัง
01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา​2563
17 ก.ย. 63 ถึง 18 ก.ย. 63 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563​
โรงเรียนวัดลาดกระบัง
01 ก.ค. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์