ภาพกิจกรรม
นางชมจิตร พงษ์เสมา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา มอบหมายคณะผู้บริหารสำนักการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตลาดกระบัง ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 ของโรงเรียนสัง
>>>วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางชมจิตร พงษ์เสมา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา มอบหมายคณะผู้บริหารสำนักการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตลาดกระบัง ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร >>>เครือข่ายโรงเรียนที่ 37 ณ โรงเรียนวัดลานบุญ สำนักงานเขตลาดกระบัง โดย นางกาวิน เครือมณี ผู้อำนวยการสถานศึกษา รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) >>>ทั้งนี้ทางคณะผู้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ต่อผู้บริหาร คณะครู และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินการต่อไป
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2563,22:32   อ่าน 36 ครั้ง