ภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยมจากผู้บริหารเขตลาดกระบังและคณะตรวจเยี่ยม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันนอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 
โรงเรียนวัดลาดกระบังได้รับการตรวจเยี่ยมจากผู้บริหารเขตลาดกระบังและคณะตรวจเยี่ยม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563โดยมีนางกาวิน เครือมณี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) รายงานความพร้อมของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,13:32   อ่าน 26 ครั้ง