ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษา​ปี2563​
วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เห็นโลกกว้าง โดยในกิจกรรมนี้มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรดูแล
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2563,20:53   อ่าน 112 ครั้ง