ภาพกิจกรรม
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมถวายความเคารพแด่พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายพรหมพิมาน ไชยหงษ์คำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมถวายความเคารพแด่พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2563,18:06   อ่าน 85 ครั้ง