ภาพกิจกรรม
ชนะเลิศ การการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(ออนไลน์) ในงานนิทรรการวิชาการ ราชโอรสปริทรรศน์ 2564
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดลาดกระบัง ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(ออนไลน์) ในงานนิทรรการวิชาการ ราชโอรสปริทรรศน์ 2564 ณ โรงเรียนวัดราชโอรส
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,11:03   อ่าน 19 ครั้ง