ภาพกิจกรรม
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเครือข่ายที่ 37
วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 37 ประกอบด้วย รร.วัดลานบุญ รร.วัดสังฆราชา รร.วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) และรร.วัดบำรุงรื่น ได้จัดการประกวดสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายขึ้น ณ โรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย ผอ.อัญชลี มนต์สุวรรณ ผอ.เตือนใจ สำลีขาว และ ผอ.อนุพงษ์ สิริทรัพย์ทวี เป็นอย่างสูงให้เกียรติในการเป็นคณะกรรมการ โครงการ ครั้งนี้
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,11:03   อ่าน 23 ครั้ง