ภาพกิจกรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมวันพาณิชย์
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 51 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพาณิชย์ ปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ โดยมีครูผู้ควบคุมและอำนวยความสะดวก แก่นักเรียน คือคุณครูสมยศ วงค์เขียน คุณครูพิเชษฐ์ ชัยประพันธ์ และคุณครูชฎาพร ศิลวัลย์ ภายในงานได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ แข่งขันประกวดร้องเพลง และแข่งขัน cover dance อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ สาขาวิชาของทางอาชีวศึกษา ในการนี้ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแกะสลัก
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2565,18:27   อ่าน 41 ครั้ง