ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน

คลิกชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,09:57   อ่าน 22 ครั้ง