ภาพกิจกรรม
ทบทวนหลักสูตร ปีการศึกษา2566
วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) สำนักงานเขตลาดกระบัง โดยการบริหารงานของนางพิมพ์ชยา ธนโชติชุติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ปรึกษาแก่คณะครูในการทบทวน พัฒนา จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเชิงปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สอดคล้องกับท้องถิ่นเหมาะสมกับผู้เรียน และมีประสิทธิภาพตามสถานศึกษากำหนด
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,08:47   อ่าน 24 ครั้ง