ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 63
เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 63
ตารางการมาเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563​
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการ ในโรงเรียนเพื่อรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 63
การแต่งกาย​ของนักเรียน อนุบาล​ 1 -​ มัธยมศึกษา​ ปี 3 ปีการศึกษา 2563​
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การรับนมครั้งที่ 2 วันที่​ 7 มิถุนายน​2563​
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 63
ตารางเรียนออนไลน์โรงเรียนวัดลาดกระบัง
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 63
เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 63
แจ้งระยะเวลาคุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปี การศึกษา 2563​
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปี การศึกษา 2563​
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปี การศึกษา 2563​
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1-2 ปี การศึกษา 2563​
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ช่องทางการเรียนออนไลน์​
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
ช่องทีวีเพื่อการศึกษา DLTV
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 63
บทเรียนออนไลน์​กระทรวงศึกษาธิการ​
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 63
แบบทดสอบ ในระบบ Online เรื่องความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 63
ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองทุกท่านตอบแบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียน การสอนแบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 63
จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2563
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 63
จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2563
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 63