ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับนม เอกสารการเรียนและอุปกรณ์การเรียน 21 มิถุนายน 2654
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 64
การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 14 มิ.ย.2564
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 64
สารประชาสัมพันธ์
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 64
ตารางเรียนออนไลน์​ปีการศึกษา​2564​
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 64
การรับเอกสารการเรียนในวันที่ 7 มิถุนายน​ 2564​
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 64
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 64
ห้องเรียนออนไลน์ อนุบาล1 ถึง มัธยมศึกษา​ปีที่ 3
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
นายแพทย์ศรัณย์ จินดาหราและแพทย์หญิงธีรยา ตันติปิยพจน์ มอบ อุปกรณ์​ฆ่าเชื้อให้กับโรงเรียน
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษา​ปี​ที่​1-3​ ปี​การศึกษา​2564​
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้น​ประถมศึกษา​ปี​ที่​ 4-6​ ปี​การศึกษา​2564​
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ​ปี​การศึกษา​2564​
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1-2 ​ปีการศึกษา 2564​
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 64
ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนใหม่
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
แจ้ง!!! การเปิดเทอม ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 64
การรับสมัครนักเรียนออนไลน์​
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
ครูดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
ผลการประกวดสื่อ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 37 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) เรื่อง การรับเอกสารผลการเรียน
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 64
ผลการประกวดสรรเสริญพระรัตนตรัย สรภัญญะ ประจำปี 2564​
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 64