ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการมาเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563​
>>>ประกาศ<<<
แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 
เรื่อง วิธีการปฏิบัติในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
>>นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มาเรียนตามปกติ
>>นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มาเรียนตามตาราง
ประกาศ​การมาเรียน
ตารางการมาเรียน​ป.4
ตารางการมา​เรียน​ป.5
ตาราง​การมาเรียน​ป.6
ตาราง​เรียนการมาเรียน ม.1
ตาราง​เรียนการมาเรียน ม.2
ตาราง​เรียนการมาเรียน ม.3
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2563,12:02   อ่าน 29 ครั้ง