ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประกวดสื่อ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 37 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 37 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 7 เมษายน 2564 ได้แก่
ชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มปฐมวัย นางสาวมวงมาศ สมบุตร
ชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวศศิธร มาลา
ชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาววันวิสา ทานิล
รองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวสุภาพร ถุงแก้ว
รองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา นายสราวุธ สุภาพ
รองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวพิชชานันท์ พชรสุทธวัฒน์
รางวัลเหรียญเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวชฏาพร ศิลวัลย์

รางวัลเหรียญทองครูดีเด่นกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 37 วันที่ 8-9 เมษายน 2564 ได้แก่
กลุ่มปฐมวัย นางสาวภรณ์พิชชา รสชุ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางรัตนา ไชยตรี สตีเวนส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวเจริญขวัญ โคระชาติ

โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2564,17:29   อ่าน 14 ครั้ง