ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานเขตลาดกระบังขอเชิญตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นคำร้องน้ำท่วม
BMA กรุงเทพมหานคร BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION สำนักงานเขตลาดกระบังขอเชิญตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นคำร้อง ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2565 ระหว่างวันที่ 22-24 ม.ค. 2566 ***กรณีตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่ารายชื่อตกหล่นสามารถแจ้งหรือ สอบถามเหตุผลภายในวันที่ 24 ม.ค. 2565 ได้ที่ Link หรือ QR code ด้านล่างนี้ คัดค้านการลงทะเบียน ***กรณีพบข้อมูลอันเป็นเท็จของบุคคลอื่นสามารถแจ้งคัดค้าน ภายในวันที่ 24 ม.ค. 2565 ได้ที่ Link หรือ QR code ด้านล่างนี้ กรณีไม่มีรายชื่อ จัดทำและเผยแพรโดย สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2566,06:35   อ่าน 373 ครั้ง