ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประกวดร้องเพลง งานมหกรรมวิชาการนวลนรดิศ 132 ปี
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) ส่งนักเรียนเข้าร่วมงาน มหกรรมวิชาการนวลนรดิศ 132 ปี ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โดยมีนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลง ระดับประถมศึกษา 1. เด็กหญิงพัชราพร กรุดอินทร์ ป.5/1 รางวัลลำดับที่ 10 2. เด็กหญิงปรียาภรณ์ มณีมาศ ป.6/2 รางวัลลำดับที่ 11 คุณครูผู้ฝึกสอน ครูณัฏฐพล ขาวเอี่ยม
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,19:36   อ่าน 70 ครั้ง