ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 15 มีนาคม 2566
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) ในวันนี้มีกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง สู่เส้นทางเถ้าแก่น้อย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ในการดำรงชีวิตสู่ความพอเพียง ภายในงานนักเรียนนำสินค้ามาออกร้านจัดจำหน่ายและจับจ่ายกันอย่างครึกครื้น อีกทั้งมีการทดสอบการประเมินคุณภาพทางการศึกษา (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และคุณครูพิชญา แก้ววันทา ได้กล่าวอำลาแก่นักเรียน เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,21:23   อ่าน 28 ครั้ง