ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบังตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง พร้อมด้วยนายนรินทร์ ตันถาวร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายคลัง หัวหน้าและเจ้าหน้าที่โยธา ลงที่พื้นตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากร โดยมีทีมผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม ในการนี้ ผู้อำนวยการเขตฯ ได้ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการดำเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านต่างๆ ประกอบด้วย การเตรียมการปรับปรุงอาคารสถานที่ งบประมาณที่ดินสิ่งก่อสร้าง มาตรการการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ห้องเรียนปลอดฝุ่น สุขลักษณะอนามัย ความสะอาด สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเล่าเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา สำรวจจุดน้ำท่วมขังบริเวณโรงเรียน เพื่อดำเนินการเตรียมการป้องกันในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ท่านผู้อำนวยการเขต ฯ และคณะผู้บริหารยังได้แวะอุดหนุนกาแฟสดและเครื่องดื่ม ที่ดำเนินงานตามโครงการ เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน รสนิยม ณ ลาดกระบัง) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักธุรกิจตัวน้อยด้วย
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,20:59   อ่าน 16 ครั้ง