ข่าวประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมการแยกขยะ
โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) นำโดย นางพิมพ์ชยา ธนโชติชุติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์นวัตกรรม โดยสร้างจากวัสดุใกล้ตัว ซึ่งแยกขยะประเภทพลาสติก (PET) มีชื่อว่า  “ตู้ถังวนเงิน” ที่ทำมาจากขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว  อีกทั้งยังคิดค้นถังขยะคัดแยกน้ำ  หลอด  แก้ว และฝาพลาสติกก่อนทิ้ง  เพื่อปลูกฝังการทิ้งขยะให้ถูกประเภท ตลอดจนลดขยะภายในโรงเรียนให้มีปริมาณน้อยลง
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2566,13:06   อ่าน 94 ครั้ง