ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
ชื่อนักเรียน : นางสาวกรกนก คำศรีสุข
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2565,14:35   อ่าน 282 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 ประเภทบุคคล ด้านศิลปวัฒนธรรม
ชื่อนักเรียน : นางสาวจิราพร สมเสนาะ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2565,14:33   อ่าน 204 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการประกวดสรรเสริญพระรัตนตรัย สรภัญญะ ประจำปี 2564​
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2565,14:27   อ่าน 186 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยอันดับ2 สวดมนต์มัธยมศึกษาหญิง
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,15:10   อ่าน 525 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย อันดับ2 สวดมนต์ประถมศึกษาหญิง
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,15:07   อ่าน 445 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เป็นตัวแทน จ.กรุงเทพมหานคร
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,15:04   อ่าน 376 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่ สรภัญญะ ประเภททีมหญิง
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,15:00   อ่าน 431 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมผู้ชาย
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,14:56   อ่าน 519 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,14:54   อ่าน 396 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,14:47   อ่าน 435 ครั้ง