ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยอันดับ2 สวดมนต์มัธยมศึกษาหญิง
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,15:10   อ่าน 42 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย อันดับ2 สวดมนต์ประถมศึกษาหญิง
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,15:07   อ่าน 24 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เป็นตัวแทน จ.กรุงเทพมหานคร
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,15:04   อ่าน 37 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่ สรภัญญะ ประเภททีมหญิง
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,15:00   อ่าน 28 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมผู้ชาย
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,14:56   อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,14:54   อ่าน 10 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,14:47   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิริรัตน์ มั่นทอง
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,12:52   อ่าน 18 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศิลปะภาพวาดภายใต้หัวข้อ " The heart of giving "
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนกฤต สุขไทย
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,12:50   อ่าน 16 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศิลปะภาพวาดภายใต้หัวข้อ " The heart of giving "
ชื่อนักเรียน : เด็กชายระพีพันธ์ สีนวน
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,12:47   อ่าน 16 ครั้ง