ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน แข่งขันสอบชิงทุนการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนิษา พิพัฒสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2565,13:28  อ่าน 154 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการตอบปัญหาเพื่อนผู้ให้คำปรึกษา (YC)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนิษา พิพัฒสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2565,13:22  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวดครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับเครือข่ายโรงเรียนที่ 37 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา ไชยตรี สตีเวนส์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2564,12:50  อ่าน 219 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดวิจัยในช้นเรียนระดับ ป.5 - ป.6 ระดับเครือข่ายโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา ไชยตรี สตีเวนส์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,10:29  อ่าน 431 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ป.5 - ป.6 ระดับเครือข่ายโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา ไชยตรี สตีเวนส์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,10:28  อ่าน 429 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา ไชยตรี สตีเวนส์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,10:27  อ่าน 321 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะการคิดคำนวณ ระดับ ป.5 - ป.6 เครือข่ายโรงเรียนที่ 37 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา ไชยตรี สตีเวนส์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,10:06  อ่าน 340 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน Power Point เรื่องรูปเรขาคณิต 2 มิติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเจษฎาพร โยธี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,12:02  อ่าน 673 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนPower Point การแก้โจทย์ปัญหาโดยการใช้บาร์โมเดล โจทย์ปัญหาการบวก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเจษฎาพร โยธี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,11:49  อ่าน 551 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมโฮมรูม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเจษฎาพร โยธี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,11:40  อ่าน 452 ครั้ง
รายละเอียด..