ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันอัจฉริยะทางวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เนื่องในการจัดนิทรรศการวิชาการตามโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนที่ ๓๗
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาทิพย์ พิมพ์กลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,21:53  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาทิพย์ พิมพ์กลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,21:53  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับทองแดง กิจกรรมพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาทิพย์ พิมพ์กลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,21:52  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาทิพย์ พิมพ์กลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,21:51  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาทิพย์ พิมพ์กลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,21:50  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาทิพย์ พิมพ์กลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,21:48  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาทิพย์ พิมพ์กลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,21:43  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการคัดเลือก “เยาวสตรีไทยดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภท “เยาวสตรีสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย” งาน “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๖๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาทิพย์ พิมพ์กลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,21:41  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน เด็กหญิงญารินทร์ นีระพัด เข้าร่วมการประกวดการอ่านด้วยภาษาไทยมาตรฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และได้รับรางวัล ชมเชย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาทิพย์ พิมพ์กลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,21:40  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน เด็กหญิงอทิตยา อยู่เป็นสุข ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร กล่าวสุนทรพจน์รณรงค์พิทักษ์โลกภายใต้หัวข้อ โลกสดใส ร่วมใจพิทักษ์โลก ระดับชั้นมัธยมศึกษา กิจกรรมโครงการ “โลกสดใส ร่วมใจพิทักษ์โลก” ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาทิพย์ พิมพ์กลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,21:14  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..